You're currently on:

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger
Aalborg Hundehotel
Kærvedgårdvej 5
9200 Aalborg SV
CVR: 36368357
Mail: info@aalborghundehotel.dk
Telefon: 25 74 92 00


Reservation, betaling og afbestilling
Aalborg Hundehotel modtager kun reservationer via online bookingsystem på denne hjemmeside.

På Aalborg Hundehotel kan reservationen betales med:

Dankort, VISA, Maestro, Mastercard

Aalborg Hundehotel opkræver ikke gebyr ved Dankort betaling på Aalborghundehotel.dk.(Andre kort kan opkræve gebyr)
Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, kunden har godkendt ved booking reservationen. Betalingen finder sted i et sikret betalingsvindue.
Betalingen for reservationen trækkes ummiddelbart efter at reservationen er gennemført i vores booking system.
Reservationen kan afbestilles indtil  14 dage før reservationens startdato. Derefter refunderes penge ikke. Ved rettidig annullering af opholdet vil refusionsbeløbet blive indsat på kundens kort, hvis det er muligt (eller på anden vis efter aftale).
VIGTIGT - Afbestilling skal ske skriftligt til email: info@aalborghundehotel.dk


Hundepension
Der ydes ikke refusion ved senere indlevering eller tidligere afhentning, end der er angivet i reservationen.
Kvittering, hvori dato for reservationsperioden fremgår, modtages af kunden via email.

I forbindelse med reservation skal et skema med hundens data udfyldes. Vaccinationspapirer skal medbringes, når hunden indleveres, eller alternativt sendes i kopi på email forud for opholdet. Vi har som pension lovmæssig pligt til at kunne fremvise hundens papirer, og vi forbeholder os derfor ret til at afvise en hund, hvis vi ikke har hundens vaccinationsattest.

Bemærk at nogle ydelser for ophold i en hundepension ikke er momspligtigt. De opgivne priser for boksleje er uden moms, mens tilllægsydelser kan være momspligtige. Dette vil fremgå af ordrebekræftelse/faktura.


Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med Aalborg Hundehotel har vi brug for en række oplysninger. Disse inkluderer altid

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

og er ofte suppleret med yderligere oplysninger (f.eks. om hunden i forbindelse med hundepension). Vi foretager registrering af kundernes personoplysninger med henblik på at levere ydelser og mulighed for nødvendig hundekontakt. Vi udsender ikke reklamer og lignende.

Personoplysningerne registreres hos Aalborg Hundehotel. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af kundens udtrykkelige samtykke, således at kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles.

Følsomme betalingsdata vil blive overført i et krypteret og sikret betalingsvindue. Vi opbevarer ikke betalingskort data på vores website. Oplysninger afgivet til Aalborg Hundehotel videregives eller sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Aalborg Hundehotel har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@aalborghundehotel.dk


Ændringer i handelsbetingelser
Aalborg Hundehotel forbeholder sig ret til en hver tid, at ændre indholdet af standard handelsbetingelserne uden forudgående varsel. Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på Aalborg Hundehotels hjemmeside